מאגר המדיה

חכמים מרבים שלום בעולם - בין ישראל לעמים