חכם ישראל יעקב אלגאזי


החכם היומי על לוח השנה:
< סיון ה'תשפ"ג June 2023 >
אבגדהוש
    יב/1יג/2יד/3
טו/4טז/5יז/6יח/7יט/8כ/9כא/10
כב/11כג/12כד/13כה/14כו/15כז/16כח/17
כט/18ל/19א/20ב/21ג/22ד/23ה/24
ו/25ז/26ח/27ט/28י/29יא/30 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
דורש לעשות במשפט עצמו צדקה, באותה מידה 'יראנו נפלאות'.
'שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות' - שיהא במשפט צדקה גם כן לעשות לפנים משורת הדין, ובכן באותה מידה 'קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות', אף שהיא פעם שנית, ושורת הדין נותן שלא להתחייב בפדיונה. מכל מקום 'צדקתי להגלות' - בתורת צדקה וחסד. ...
והנה כי כן נאמר בגאולה העתידה: 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות', ואמרו ז"ל במכילתא: ... 'אראה לבנים מה שלא הראתי לאבות' - שודאי לא יזכו במידה הזאת - כי אם כשהם יעשו במשפט עצמו צדקה, דהיינו לפנים משורת הדין, אז באותה מידה 'יראנו נפלאות' - יותר מגאולת מצרים.
חכם ישראל יעקב אלגאזי , מגיד דבריו ליעקב- פירוש להגדה של פסח, עמוד צ"א. ירושלים, תשל"ד (1974) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות