חכם חיים כדיר מצליח מאזוז


החכם היומי על לוח השנה:
< כסלו ה'תשפ"ד November 2023 >
אבגדהוש
   יז/1יח/2יט/3כ/4
כא/5כב/6כג/7כד/8כה/9כו/10כז/11
כח/12כט/13א/14ב/15ג/16ד/17ה/18
ו/19ז/20ח/21ט/22י/23יא/24יב/25
יג/26יד/27טו/28טז/29יז/30  
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות'
שואל פי קודש רבו, שמחמיר במקום שרבו מקל, וישר בעיניו.
מזה עשרות בשנים לא התרתי לכרוך רצועות התפילין על גבי שעון יד, שרגיל להיות ביד שמאל - רק להסירו משם. ושוב שמעתי שמורנו ורבנו ועטרת ראשנו, זכר צדיק לברכה, הקל. וזכינו שנקלע אלינו, ושאלתי את פי קדשו, ואמר לי: שב'בית עובד' בשם שו"ת 'יד אליהו' סימן ג' כתב: ביש לו איזה צער או קפידא - אין לחוש ברצועות. וכאן יש קפידא - שאם מסירו ומניחו על הספסל או בכיסו, לפעמים שלא שם לבו, ויפול ויתקלקל או יאבד לגמרי. ואמרתי לו: תקנה קלה להסירו מיד שמאל לימין, ואחר תפילה להחזירו לשמאל אם ירצה. וכן אני עושה ומעשה. וישר בעיניו. ...
ראיתי חובה לעצמי להעלות על ספר דעתי הקצרה כאמור. והמצב גלוי לכל, ואין ראוי לחדש קולות.
חכם חיים כדיר מצליח מאזוז , איש מצליח, חלק א' כרך א', אורח חיים, סימן ו', עמ' ה', דפוס זהר לוינסקי, תל-אביב, תשל"ד (1974) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות