חכם יחזקאל עזרא


החכם היומי על לוח השנה:
< סיון ה'תשפ"ג June 2023 >
אבגדהוש
    יב/1יג/2יד/3
טו/4טז/5יז/6יח/7יט/8כ/9כא/10
כב/11כג/12כד/13כה/14כו/15כז/16כח/17
כט/18ל/19א/20ב/21ג/22ד/23ה/24
ו/25ז/26ח/27ט/28י/29יא/30 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד שצריך גבורה כארי לעמוד בבוקר, שעזה אהבת השינה.
'יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר' - וצריך לזה גבורה כארי משום שעזה כמוות אהבת השינה, ובפרט בבוקר בעת עלות השחר, שבזמן ההוא ישן האדם יותר, ותערב לו שנתו מכל הלילה. לזה צריך האדם גבורה כארי כנגד יצרו. ואף שאינו רגיל ישבור תאוותו לכבוד ה', שכתב הרב החסיד ב'ראשית חכמה' שער האהבה. שמעניין קריעת ים סוף במה שכתוב: 'מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו' - שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שיכנסו תחילה לתוך הים ואחר כך יקרע את הים. מזה למדנו שמי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה עמו נס, שהוא שינוי הטבע, צריך שהוא תחילה ישנה טבעו לעבודתו יתברך. ועל כן מעתה נראה, שכדי שהקדוש ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות, בין בעניין הגאולה, בין להמציא לנו פרנסה, ולהצילנו מכל צרה וצרה. אף שאנחנו בין הגויים, שהם כשיני אריות וכיוצא, עושה עמנו ניסים ונפלאות חוץ מדרך הטבע. על כן חייבונו רבותינו זיכרונם, לשבור בכל יום תאוות השינה, ולהתגבר כארי לעבודתו, יתברך שמו, שהוא חוץ לטבע, שיקום האדם בעת שתערב לו השינה ביותר, ויצרו מתגבר עליו בעת ההיא.
חכם יחזקאל עזרא , 'עצי היער', דף א ע"א, ירושלים, תש"מ (1980) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות