חכם מארי יחיא נחום


החכם היומי על לוח השנה:
< סיון ה'תשפ"ג June 2023 >
אבגדהוש
    יב/1יג/2יד/3
טו/4טז/5יז/6יח/7יט/8כ/9כא/10
כב/11כג/12כד/13כה/14כו/15כז/16כח/17
כט/18ל/19א/20ב/21ג/22ד/23ה/24
ו/25ז/26ח/27ט/28י/29יא/30 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד שממשילים העברי על כל דבר טמא ועל כל דבר בזוי
אין לך ירוד ושפל יותר מיהודי תימן. שאפילו יקלל אותו הגוי או אם יכהו, לא יאמר לו דבר, אלא ישתוק ויקבל עליו באהבה גזרת המקום ברוך הוא. ואם צעק והרים קולו, מכניסים אותו לבית האסורים וקונסים אותו ומביאים עדים זוממים מהם ובהם. לפי שחוק דתם שמותר להעיד על העברים שקר כדי שיהיו העברים שפלים ובזויים. וכן כל מלאכה בזויה מוטלת על היהודים, כגון: בתי כסאות ולסחוב כלבים וחמורים מתים, בכל מקום שיש יהודים מוטל עליהם. וכן ממשילים העברי על כל דבר טמא ועל כל דבר בזוי. וכמה עניינים עד אין מספר. ולא יכילו ספרים ומגילות מהצערים האלו, עד ישקיף ה' משמים. ועינינו תלויות לאבינו שבשמים, שיאמר ליסורנו ולצערנו די, אמן כן יהי רצון.
חכם מארי יחיא נחום, 'הרב יחיא נחום ועלייתו לארץ', עמ' 159-160, 'הציונות', מאסף כ"ג, תשס"א (2001). מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות