חכם מרדכי שמואל גירונדי


החכם היומי על לוח השנה:
< סיון ה'תשפ"ג June 2023 >
אבגדהוש
    יב/1יג/2יד/3
טו/4טז/5יז/6יח/7יט/8כ/9כא/10
כב/11כג/12כד/13כה/14כו/15כז/16כח/17
כט/18ל/19א/20ב/21ג/22ד/23ה/24
ו/25ז/26ח/27ט/28י/29יא/30 
מדברי הרב בעניין 'בין ישראל לעמים'
מלמד האיסור לשמוח במפלת אויבו, שגורם קטרוג בשמים.
'בנפול אויבך אל תשמח ובהיכשלו אל יגל לבך' - הנה ראינו שאסור לשמוח במפלת אויביו ולשונאו, אפילו אם הוא רשע ואפילו מאומות העולם, וכל שכן לשום אחד מישראל. כי מלבד שעובר לאו מן התורה, גורם קטרוג גם בשמים כמו שכתב הרב החיד"א בפירוש משלי בפסוק: 'שנאה תעורר מדנים' - שנאה, ששונא אדם לחברו, תעורר מדנים למעלה בשמים, שיהיה קטרוג בין המלאכים של זה למלאכים של חברו כי כל אחד יש לו מזלו, והמלאכים שנבראו ממצוותיו.
חכם מרדכי שמואל גירונדי , תוכו רצוף אהבה, פרק שני, דף ז' ע"ב. דפוס פיסא, תקע"ח (1818) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות