חכם ישועה עבאדי


החכם היומי על לוח השנה:
< אייר ה'תשפ"ד May 2024 >
אבגדהוש
   כג/1כד/2כה/3כו/4
כז/5כח/6כט/7ל/8א/9ב/10ג/11
ד/12ה/13ו/14ז/15ח/16ט/17י/18
יא/19יב/20יג/21יד/22טו/23טז/24יז/25
יח/26יט/27כ/28כא/29כב/30כג/31 

מקצת שבחו

חכם ישועה עבאדי שעיו נולד לאביו חכם ישעיה עבאדי ולאמו שרה, כנראה בשנת תקמ"ז (1787) בחלב שבסוריה.
גדל בתורה וביראה במשפחת תלמידי חכמים, ממשפחות המוסתערבים בעירו חלב. מצב אמו הוא נכד לחכם ישעיה דבאח, מחבר הספר 'חידושי הרי"ד'. כל ימיו היה מדוכה בייסורים, ולמד תורה מתוך הדחק. 
בשנת תקפ"ט (1829) חתם יחד עם העוסקים בתורת ה' בבתי מדרשות בעירו חלב, על התחייבות מטוב רצונם, להשכים ולהעריב להתעסק בתורה ה' קיץ וחורף, ושם הסכימו לוותר על חלק ניכר מהקצבה שניתנה ללמודים בישיבת מהר"ם פיג'וטו, בישיבת הגביר רבי מאיר גבאי ובישיבת המנוח מהר"א נשיא, באם יאחרו להגיע ללימודם או שילכו להתעסק בדבר אחר במשך שעה אחת, אפילו היה הליכתם לצורך ישיבה בדין תורה.
בשנת תרי"ב (1852) היה בין ראשי החכמים, שחתמו על אזהרה וגזירה לעקור מנהג הנשים, המרפאות ולוחשות במעשה כשפים לרוחות ולשדים. באותה שנה, חתם גם על הסכמה לספר 'כנסיה לשם שמים' לחכם מנשה סתהון. 
בשנת תרי"ג (1853) יצא לאור בליוורנו ספרו 'קול רינה וישועה' - חידושים דרושים ומוסר על החומשים בראשית ושמות. בסוף הספר הודפס ספרו שו"ת 'שערי ישועה', הדן בעניין כשרות החלב בקניית חמאה אצל המוסלמים, ובנוסף מובאים ליקוטים על מסכת עבודה זרה וחידושים מסבו, חכם ישעיה דבאח. 
חכם ישועה עבאדי שעיו נפטר בשנת תרי"ז, ולא זכה להשאיר בנים אחריו. אין אנו יודעים את יום פטירתו, אנו מציינים אותו ביום ז' באדר, שכל נשמות חכמי ישראל כלולות במשה רבינו.
הצהרת נגישות